Tiến Độ Xây Dựng Ngày 4-10-2017

Trong giai đoạn I của dự án, nhà thầu đã triển khai xây dựng cơ bản. Với thời gian thi công diễn ra 24/24 giờ trong ngày, đã có nhiều hạng mục đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu.

Những hình ảnh được gửi trực tiếp từ công trường vào ngày 04/10/2017.

Tiến Độ Xây Dựng Ngày 4-10-2017 Tiến Độ Xây Dựng Ngày 4-10-2017

Các máy nhồi cọc hoạt động hết công suất cả ngày và đêm.

Tiến Độ Xây Dựng Ngày 4-10-2017 Tiến Độ Xây Dựng Ngày 4-10-2017 Tiến Độ Xây Dựng Ngày 3-10-2017

Các hoạt động diễn ra rất sôi động trên công trường.

Đánh giá nội dung

condotel the arena cam ranh

NHẬN TƯ VẤN & BẢNG TÍNH ĐẦU TƯ

the arena cam ranh